Akademie

Pravidla Pliskova Tennis Academy 2022/23

 • Před zahájením tréninků v naší akademii je třeba vyplnit přihlášku a rodičem nebo zákonným zástupcem podepsat zdravotní způsobilost dítěte.
 • Hráči se řídí pevným rozvrhem, který najdete na stránce www.pliskovatennis.academy v sekci "rezervace". 
 • Během letních prázdnin nefunguje žádný pevný rozvrh. Hráči si hodiny domlouvají individuálně se svými trenéry. V případě špatného počasí je možné odehrát některé hodiny v hale. Podmínkou je dohoda s hlavním trenérem a také vhodná a úplně čistá obuv.
 •  Jedna lekce trvá 55 minut nebo 85 minut (5 minut je vyhrazeno na zametení kurtu nebo sbírání míčů. Hráč během této doby neopouští kurt nebo halu bez vědomí trenéra). Hráč je povinen dostavit se na místo konání 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér, který má míče a pomůcky na tréninkovou jednotku.
 • Pliskova Tennis Academy si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu. Pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou neprodleně informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailem.
 • Pliskova Tennis Academy si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu akademie bez předchozího upozornění hráčů.
 •   Na skupinové tréninky (2 a více hráčů) se omluvy nevztahují, abychom všem hráčům ve skupině zaručili pevnou cenu po celou sezónu. Po dohodě s příslušným trenérem je možné využít náhrady v termínu, který navrhne trenér.
 • Individuální tréninky lze omluvit do 12 hodin předchozího dne před začátkem tréninkové jednotky. V tomto případě je hráči účtován pouze rezervovaný dvorec. Trenér není účtován. Peníze za poměrnou část tréninku budou přepočítány do následující hrací sezóny. 
 • Vyúčtování za předem objednané tréninky na celou sezónu obdrží hráči (rodiče) spolu s pokyny pro platbu před zahájením zimní (letní) sezóny. Částka bude splatná na tři části, a tedy v zimním období 1) do 30.10.2022, 2) do 30.11.2022 a 3) do 30.1.2023. V letním období na dvě části 1) 18.3.2023 a 2) 13.5.2023. 
 • Rozvrh pro zimní období v klubu Pliskova Tennis Academy / Lokomotiva Praha platí od 17.10.2022 do 21.4.2023 (27 hracích týdnů)
 • Rozvrh pro zimní období v hotelu Step platí od 26.9.2022 do 31.3.2023 (27 hracích týdnů)
 • Nezbytnou podmínkou pro zařazení do rozvrhu na následující hrací sezónu je vyrovnání veškerých nedoplatků k termínu 14.10.2022.
 • Záležitosti týkající se provozu akademie má na starost pí. Natálie Kallmünzerová, MBA. Sportovní stránku pak šéftrenér p. Mgr. Ondřej Dohnal.

V Praze 14.9.2022

Partneři