O nás

Etický kodex trenéra

 • Trenér PTA se snaží být vzorem pro své svěřence nejen na dvorci, ale i mimo něj.
 • Trenér PTA ctí morální zásady a etický kodex, nepoužívá vulgární výrazy.
 • Trenér PTA se snaží o maximální rozvoj hráče a to bez rozdílu sociálně-ekonomického či výkonnostního postavení.
 • Trenér PTA nekritizuje své kolegy na veřejnosti a snaží se chovat loajálně nejen k nim, ale celému klubu. Rozdílné názory vždy řeší přímo s dotyčným v soukromí či na trenérské poradě.
 • Trenér PTA šíří dobrou pověst akademie.
 • Trenér PTA se snaží dělat svou práci poctivě a co nejlépe.
 • Trenér PTA se snaží o neustálé sebezdokonalování svých znalostí a dovedností.
 • Trenér PTA se snaží vytvářet na kurtech, ale i mimo ně, přátelskou atmosféru, ve které se budou hráči i kolegové cítit dobře.
 • Trenér PTA řeší své požadavky, dotazy, nápady vždy přímo s šéftrenérem PTA, který to poté konzultuje s vedením akademie (p.Michal Hrdlička).
 • Trenér PTA netrénuje jiné hráče, než hráče akademie, aniž by předem neinformoval šéftrenéra.
 • Trenér PTA netrénuje v jiných areálech, aniž by předem neinformoval šéftrenéra.
 • Trenér PTA dbá na to, aby hráči ctili etický kodex chování a dodržovali ho.
 • Trenér PTA se snaží morálně působit na hráče, aby z nich vychoval nejen dobré tenisty, ale především slušné lidi se vztahem k fair-play.
 • Trenér PTA nedělá rozdíly mezi vlastními svěřenci nebo svěřenci ostatních kolegů. Jde mu o dobrý výsledek akademie. Pokud může, podpoří v přípravě, mimo kurt i na turnaji, všechny členy PTA.
 • Trenér PTA ctí provozní řád a chod areálu TK Lokomotiva Praha a Oáza Říčany a řídí se jím.
 • Trenér PTA smí používat mobilní telefon v hodině pouze v nutných případech a výhradně k činnosti spojené s vykonáváním práce trenéra. Vše pouze o přestávkách.

V Praze 1.8.2020

Partneři